www.mrdump.ir

همه ورژن های اودین ODIN

نرم افزار اودین برای فلش گوشی های سامسونگ استفاده می شود

جهت راحتی همکاران همه ورژن های این برنامه برای دانلود گذاشته شده است.

Odin_Multi_Downloader_v4.44

Odin3_v1.30

Odin3_v1.70

Odin v1.82

Odin v1.83

Odin v1.84

Odin v1.85

Odin v1.86

Odin v1.87

Odin v2.10

Odin v3.04

Odin v3.06

Odin v3.07

Odin v3.09

Odin v3.10.0

Odin v3.10.5

Odin v3.10.6

Odin v3.10.7

Odin v3.11.1

Odin v3.11.2

Odin v3.12.3

Odin v3.12.4

Odin v3.12.5

Odin v3.12.7

Odin v3.12.10

Odin v3.13.1

Odin 3.13.3

Odin 3.14.1

Odin v3.14.4

مستردامپ

www.mrdump.ir

دیدگاه‌ها (0)

*
*