25

تخفیف

مستردامپ
مستردامپ مشاهده محصولات

دامپ شیائومی XIAOMI POCO M3

قیمت محصول

تومان15.000

جزئیات بیشتر

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • پشتیبانی وراهنمایی وگارانتی محصول
  • همه دامپ ها توسط مستردامپ تست شده است.
  • مرجوع وجه درصورت نارضایتی
توضیحات مختصر محصول
دامپ شیائومی XIAOMI POCO M3

دامپ شیائومی DUMP XIAOMI POCO M3

===============================================

EMMC DUMP XIAOMI POCO M3 & BOOT REPAIR TESTED OK

دامپ شیائومی XIAOMI POCO M3 تست شده

دامپ شیائومی POCO M3 جهت ترمیم بوت وپروگرم هارد خام

این دامپ شیائومی از هارد B622 وتوسط باکس ایزی پلاس گرفتم ودارای پارت های LUN0-LUN1LUN2-LUN3-LUN4-LUN5 می باشد.

حجم دامپ شیائومی بعداز اکسترکت 2 گیگ می باشد.

قابل رایت با همه پروگرمرها مانند :ایزی ومدوساپرو2 وUFI و…


لیست هاردهای مشابه رااز اینجا مشاهده کنید.


همکارانی که ازسایت مستردامپ خرید میکنن میتوانند داخل واتس آپ وتلگرام

عضو کانال وگروه عمومی بشن ومشکلات خودشونو مطرح کنن وتبادل اطلاعات وتجربه داشته باشن با بقیه همکاران.

انشالله هیچ مشکلی حل نشده باقی نماند وهمیشه درکارتون موفق وپیروز باشید.

آدرس وآیدی کانال وگروه در زیر درج شده است.

باعث افتخاره به جمع مستردامپ بپیوندید.


آی دی تلگرام مدیر سایت:

@Daneshjoogsm

گروه عمومی پرسش وپاسخ:

@mrdumpteam

کانال تلگرام:

@mrdump

گروه واتس آپ:

MrDumpteam


Chip Info:
Manufacturer: SAMSUNG
ProductName: KM5C7001DM-B622
SerialNumber: 0x525140C1EF1D7EADAEBF3E10E28158423231314C30304E32
OemID: SAMSUNG_OEM_ID
Firmware Version: 8.00
UFS Version: 2.1

Maximum Number of LUs: 8
Number of LUs found: 6
LUN 0:
Block size: 0x1000
Size: 0xDD4800000 / 55,328,000,000B / 55GB
LUN 1 (Main Boot A):
Block size: 0x1000
Size: 0x800000 / 0,008,000,000B / 8MB
LUN 2 (Boot B):
Block size: 0x1000
Size: 0x800000 / 0,008,000,000B / 8MB
LUN 3:
Block size: 0x1000
Size: 0x8000000 / 0,128,000,000B / 128MB
LUN 4:
Block size: 0x1000
Size: 0x100000000 / 4,000,000,000B / 4GB
LUN 5:
Block size: 0x1000
Size: 0x8000000 / 0,128,000,000B / 128MB
Number of W-LUs found: 1
W-LUN 0xC4 (RPMB):
Block size: 0x100
Size: 0x1000000 / 0,016,000,000B / 16MB
Full size: 0xEE6800000 / 59,616,000,000B / 59GB

RPMB:
Counter: 15342

Health:
Device life time method A: 0x01 (0%-10% device life time used)
Device life time method B: 0x01 (0%-10% device life time used)
Pre End of Life: 0x01 (Used less then 80% of reserved blocks)

Checking LUs for partitioning
LUN0 Have 11 partitions
LUN1 Have 2 partitions
LUN2 Have 2 partitions
LUN3 Have 3 partitions
LUN4 Have 56 partitions
LUN5 Have 7 partitions
—— Detected 81 partitions ——
LUN0 (SSD) [0x6000 – 0x8000] Size: 0x2000(8.0KB)
LUN0 (VBMETA_SYSTEM) [0x8000 – 0x18000] Size: 0x10000(64.0KB)
LUN0 (KEYSTORE) [0x18000 – 0x98000] Size: 0x80000(512.0KB)
LUN0 (FRP) [0x98000 – 0x118000] Size: 0x80000(512.0KB)
LUN0 (FFU) [0x118000 – 0x918000] Size: 0x800000(8.0MB)
LUN0 (METADATA) [0x918000 – 0x1918000] Size: 0x1000000(16.0MB)
LUN0 (PERSIST) [0x1918000 – 0x3918000] Size: 0x2000000(32.0MB)
LUN0 (PERSISTBAK) [0x3918000 – 0x5918000] Size: 0x2000000(32.0MB)
LUN0 (RECOVERY) [0x5918000 – 0xd918000] Size: 0x8000000(128.0MB)
LUN0 (SUPER) [0xd918000 – 0x20d918000] Size: 0x200000000(8.0GB)
subpartition (system) Size: 0xa47ff000(2.569GB)
(system_region_0) [0xda80000 – 0xb227f000] Size: 0xa47ff000(2.569GB)
subpartition (vendor) Size: 0x4dc32000(1.214GB)
(vendor_region_0) [0xb2280000 – 0xffeb2000] Size: 0x4dc32000(1.214GB)
subpartition (product) Size: 0x4c9f8000(1.196GB)
(product_region_0) [0xfff00000 – 0x14c8f8000] Size: 0x4c9f8000(1.196GB)
subpartition (system_ext) Size: 0x1d9b0000(473.687MB)
(system_ext_region_0) [0x14c900000 – 0x16a2b0000] Size: 0x1d9b0000(473.687MB)
LUN0 (USERDATA) [0x20d918000 – 0xdd47fb000] Size: 0xbc6ee3000(47.107GB)
LUN1 (XBL_CONFIG) [0x6000 – 0x26000] Size: 0x20000(128.0KB)
LUN1 (XBL) [0x26000 – 0x726000] Size: 0x700000(7.0MB)
LUN2 (XBL_CONFIGBAK) [0x6000 – 0x26000] Size: 0x20000(128.0KB)
LUN2 (XBLBAK) [0x26000 – 0x726000] Size: 0x700000(7.0MB)
LUN3 (ALIGN_TO_128K_1) [0x6000 – 0x20000] Size: 0x1a000(104.0KB)
LUN3 (CDT) [0x20000 – 0x40000] Size: 0x20000(128.0KB)
LUN3 (DDR) [0x40000 – 0x140000] Size: 0x100000(1.0MB)
LUN4 (LIMITS) [0x6000 – 0x7000] Size: 0x1000(4.0KB)
LUN4 (SECDATA) [0x7000 – 0xe000] Size: 0x7000(28.0KB)
LUN4 (MULTIIMGOEM) [0xe000 – 0x16000] Size: 0x8000(32.0KB)
LUN4 (MULTIIMGQTI) [0x16000 – 0x1e000] Size: 0x8000(32.0KB)
LUN4 (VBMETA) [0x1e000 – 0x2e000] Size: 0x10000(64.0KB)
LUN4 (QUPFW) [0x2e000 – 0x3e000] Size: 0x10000(64.0KB)
LUN4 (DEVCFG) [0x3e000 – 0x5e000] Size: 0x20000(128.0KB)
LUN4 (STORSEC) [0x5e000 – 0x7e000] Size: 0x20000(128.0KB)
LUN4 (CATEFV) [0x7e000 – 0xfe000] Size: 0x80000(512.0KB)
LUN4 (UEFIVARSTORE) [0xfe000 – 0x17e000] Size: 0x80000(512.0KB)
LUN4 (HYP) [0x17e000 – 0x1fe000] Size: 0x80000(512.0KB)
LUN4 (HYPBAK) [0x1fe000 – 0x27e000] Size: 0x80000(512.0KB)
LUN4 (CMNLIB) [0x27e000 – 0x2fe000] Size: 0x80000(512.0KB)
LUN4 (CMNLIBBAK) [0x2fe000 – 0x37e000] Size: 0x80000(512.0KB)
LUN4 (CMNLIB64) [0x37e000 – 0x47e000] Size: 0x100000(1.0MB)
LUN4 (CMNLIB64BAK) [0x47e000 – 0x57e000] Size: 0x100000(1.0MB)
LUN4 (KEYMASTER) [0x57e000 – 0x5fe000] Size: 0x80000(512.0KB)
LUN4 (KEYMASTERBAK) [0x5fe000 – 0x67e000] Size: 0x80000(512.0KB)
LUN4 (APDP) [0x67e000 – 0x6fe000] Size: 0x80000(512.0KB)
LUN4 (BLUETOOTH) [0x6fe000 – 0x7fe000] Size: 0x100000(1.0MB)
LUN4 (ABL) [0x7fe000 – 0x8fe000] Size: 0x100000(1.0MB)
LUN4 (ABLBAK) [0x8fe000 – 0x9fe000] Size: 0x100000(1.0MB)
LUN4 (CATECONTENTFV) [0x9fe000 – 0xafe000] Size: 0x100000(1.0MB)
LUN4 (DIP) [0xafe000 – 0xbfe000] Size: 0x100000(1.0MB)
LUN4 (IMAGEFV) [0xbfe000 – 0xdfe000] Size: 0x200000(2.0MB)
LUN4 (IMAGEFVBAK) [0xdfe000 – 0xffe000] Size: 0x200000(2.0MB)
LUN4 (UEFISECAPP) [0xffe000 – 0x11fe000] Size: 0x200000(2.0MB)
LUN4 (UEFISECAPPBAK) [0x11fe000 – 0x13fe000] Size: 0x200000(2.0MB)
LUN4 (FEATENABLER) [0x13fe000 – 0x141e000] Size: 0x20000(128.0KB)
LUN4 (FEATENABLERBAK) [0x141e000 – 0x143e000] Size: 0x20000(128.0KB)
LUN4 (TOOLSFV) [0x143e000 – 0x153e000] Size: 0x100000(1.0MB)
LUN4 (MISC) [0x153e000 – 0x163e000] Size: 0x100000(1.0MB)
LUN4 (CATELOADER) [0x163e000 – 0x183e000] Size: 0x200000(2.0MB)
LUN4 (RPM) [0x183e000 – 0x18be000] Size: 0x80000(512.0KB)
LUN4 (RPMBAK) [0x18be000 – 0x193e000] Size: 0x80000(512.0KB)
LUN4 (TZ) [0x193e000 – 0x1d3e000] Size: 0x400000(4.0MB)
LUN4 (TZBAK) [0x1d3e000 – 0x213e000] Size: 0x400000(4.0MB)
LUN4 (MDTPSECAPP) [0x213e000 – 0x253e000] Size: 0x400000(4.0MB)
LUN4 (MDTPSECAPPBAK) [0x253e000 – 0x293e000] Size: 0x400000(4.0MB)
LUN4 (SPUNVM) [0x293e000 – 0x313e000] Size: 0x800000(8.0MB)
LUN4 (LOGFS) [0x313e000 – 0x393e000] Size: 0x800000(8.0MB)
LUN4 (DTBO) [0x393e000 – 0x493e000] Size: 0x1000000(16.0MB)
LUN4 (GSORT) [0x493e000 – 0x593e000] Size: 0x1000000(16.0MB)
LUN4 (DSP) [0x593e000 – 0x793e000] Size: 0x2000000(32.0MB)
LUN4 (MDTP) [0x793e000 – 0x993e000] Size: 0x2000000(32.0MB)
LUN4 (SPLASH) [0x993e000 – 0xb93e000] Size: 0x2000000(32.0MB)
LUN4 (DEVINFO) [0xb93e000 – 0xf93e000] Size: 0x4000000(64.0MB)
LUN4 (LOGDUMP) [0xf93e000 – 0x1393e000] Size: 0x4000000(64.0MB)
LUN4 (BOOT) [0x1393e000 – 0x1b93e000] Size: 0x8000000(128.0MB)
LUN4 (RAWDUMP) [0x1b93e000 – 0x2393e000] Size: 0x8000000(128.0MB)
LUN4 (MINIDUMP) [0x2393e000 – 0x2b93e000] Size: 0x8000000(128.0MB)
LUN4 (MODEM) [0x2b93e000 – 0x3793e000] Size: 0xc000000(192.0MB)
LUN4 (CACHE) [0x3793e000 – 0x4f93e000] Size: 0x18000000(384.0MB)
LUN4 (EXAID) [0x4f93e000 – 0x6793e000] Size: 0x18000000(384.0MB)
LUN4 (CUST) [0x6793e000 – 0xa793e000] Size: 0x40000000(1.0GB)
LUN4 (MDTPBAK) [0xa793e000 – 0xa993e000] Size: 0x2000000(32.0MB)
LUN5 (ALIGN_TO_128K_2) [0x6000 – 0x20000] Size: 0x1a000(104.0KB)
LUN5 (FSC) [0x20000 – 0x40000] Size: 0x20000(128.0KB)
LUN5 (MODEMST1) [0x40000 – 0x240000] Size: 0x200000(2.0MB)
LUN5 (MODEMST2) [0x240000 – 0x440000] Size: 0x200000(2.0MB)
LUN5 (FSG) [0x440000 – 0x640000] Size: 0x200000(2.0MB)
LUN5 (FSGALL) [0x640000 – 0x840000] Size: 0x200000(2.0MB)
LUN5 (FSC) [0x840000 – 0x860000] Size: 0x20000(128.0KB)
————————————
Read SYSTEM from LUN0.
—— Android information ——
Detected LINUX(Android) system : 0x000D91C000 (2.569GB)
Short EXT fs info:
Size: 2.529GB
Block size: 4.0KB
Inode size: 256
Inodes: 5040
Short Android info:
Device Brand: qti
Device Name B: qssi
Device Manufacturer: QUALCOMM
Device Model: qssi system image for arm64
Device Name A: qssi
Build ID: RKQ1.201004.002
Display Build ID: Android-Q-build-20220808160319
Release Incremental ID: V12.5.9.0.RJFMIXM
Release Base ID: 11
Security Path: 2022-08-01
Architecture ABI: arm64-v8a
Device manufacturer: Xiaomi
Backup saved: BuildProp_20220929_1722.txt
———————————————
Read SYSTEM from LUN0.
—— Android information ——
Detected LINUX(Android) system_ext : 0x014C745000 (473.687MB)
Short EXT fs info:
Size: 466.128MB
Block size: 4.0KB
Inode size: 256
Inodes: 1280
Short Android info:
Backup saved: BuildProp_20220929_1722.txt
———————————————
Read USERDATA from LUN0.
Detected USERDATA USERDATA : 0x020D918000 (47.107GB)
Unable to mount USERDATA , code : 95
Userdata Superblock contents::
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 …………………………..;
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 …………………………..;
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 …………………………..;
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 E72F6E77 0D779F7C F8AFE50B ………………..ç/nw.wں|ّ¯ه.;
F4013B00 E72F6E77 1D779F7C 48C0960C CC013B00 00003B00 00000000 00000000 ô.;.ç/nw.wں|Hہ–.ج.;…;………;
54ADE50B 902A670C 44ACE50B 973C6E77 9C3C6E77 2D779F7C 902A670C 54ADE50B T­ه..*g.D¬ه.—<nwœ<nw-wں|.*g.T­ه.;
00000000 1CACE50B 64586D77 80ACE50B EDE06A77 69C71400 FEFFFFFF 54ACE50B …..¬ه.dXmw.¬ه.يàjwiا..‏ےےےT¬ه.;
0D6B9075 E5030000 54ADE50B 90ACE50B 81989075 57989075 0B7A6D15 902A670C .k.uه…T­ه..¬ه….uW..u.zm..*g.;
Done.

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.  

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دامپ شیائومی XIAOMI POCO M3”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت محصول

تومان15.000